Veilig sportklimaat

Veilig sportklimaat

De zorg voor een veilige sportomgeving, waar leden en bezoekers met vertrouwen naar toe kunnen gaan en zonder terughoudendheid hun sportieve of andere gezonde ambities kunnen nastreven, staat bij onze vereniging hoog in het vaandel.

Bij deze zorg passen maatregelen om grensoverschrijdend gedrag, in alle vormen, te voorkomen. Seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, geweldpleging, overmatig drankgebruik en matchfixing zijn voorbeelden van dit grensoverschrijdend gedrag.

De vereniging heeft een aantal regels vastgesteld die onze normen aangeven voor een veilige sportomgeving. Daarnaast willen we snel in kunnen grijpen bij incidenten.

Gedragscode

Ter bevordering van een veilig sportklimaat heeft de club een aantal gedragsregels en omgangsvormen vastgesteld. Beide zijn terug te vinden in de ‘Gedragscode van Golf & Country Club Winterswijk’. We hanteren een zorgvuldig aannamebeleid voor golfprofessionals, begeleiders en vrijwilligers die met kinderen werken. Tevens beschikken we over twee vertrouwenscontactpersonen.

Zie hieronder onze afspraken:

DE VERTROUWENSCONTACTPERSONEN BIJ DE GOLF & COUNTRY CLUB WINTERSWIJK

Wij willen als golfclub een vereniging zijn waar iedereen zich welkom en veilig voelt en we met respect met elkaar omgaan. Toch kan het gebeuren dat iemand dat anders ervaart. Dit is ongewenst gedrag en dat moet worden gestopt. Voorbeelden van ongewenst gedrag zijn:

  • pesten/ je buitengesloten voelen
  • discriminatie
  • (seksuele) intimidatie
  • agressie/ bedreiging/ geweld

Als jij dit ongewenste gedrag ervaart, willen we dat als club graag weten, zodat we samen met jou een oplossing zoeken voor dit probleem. Ook als coach, trainer, begeleider, medesporter of ouder kun je ongewenst gedrag bij anderen opmerken. We vragen je dan contact op te nemen met een van de Vertrouwenscontactpersonen (VCP). Bij een vermoeden van seksuele intimidatie zijn coaches, trainers en begeleiders verplicht dit te melden.

Zelf kun je ook proberen een oplossing te vinden:

  • laten merken dat je van bepaald gedrag niet gediend bent
  • praten met iemand die je vertrouwt: ouders, vrienden, trainer etc.

WAT DOET DE VCP?

De VCP zal naar jouw verhaal luisteren en samen met jou kijken wat volgende stappen kunnen zijn. Soms zijn problemen op te lossen binnen de golfclub, in andere gevallen is het verstandig om er deskundigen bij te betrekken. De VCP is onafhankelijk en jij kunt indien je dat wenst, anoniem je melding doen.

We beschikken over 2 vertrouwenscontactpersonen:

Jos Sprakel

Anja Hansmann

Hoe kun je de VCP bereiken? Via de volgende e-mailadressen kun je contact leggen:

Deze e-mailadressen zijn uitsluitend bedoeld om een afspraak te maken, niet om te melden waar het om gaat. Binnen 24 uur zal contact met je worden opgenomen.