Commissies

Commissies in de vereniging

De Golf & Countryclub Winterswijk is een actieve vereniging waarbinnen verschillende commissies actief zijn. We onderscheiden de speelcommissies en de organisatiecommissies en daarnaast de sleutelfunctionarissen:

1. De speelcommissies

 • Maandagmix
 • Damescommissie
 • Herencommissie
 • Get together
 • Rabbits
 • Korte Baan
 • Jeugdcommissie
 • MCC commissie
 • Euregio golfweek commissie
 • Consul OldGrandDad

2. De organisatiecommissies

 • Wedstrijdcommissie
 • Technische commissie
 • Regel & handicapcommissie
 • Nieuwe leden commissie
 • Commissie van Beroep
 • Financiële adviescommissie
 • Baancommissie
 • Handicartcommissie
 • Communicatiecommissie

3. De sleutelfunctionarissen

 • Vertrouwenscontactpersonen
 • Baancommissaris
 • Hoofd Marshall
 • ICT-coördinator
 • Competitiecoördinator
 • Referees

Marshalcommissie

De marshal in de baan fungeert als gastheer/-vrouw en toezichthouder/-houdster. Onze club werkt met vrijwillige marshals die maandelijks een of meerdere diensten draaien. We zoeken nog leden die het leuk vinden om marshal te zijn. Wil jij je op deze manier inzetten voor onze club? Neem voor meer informatie contact op met onze hoofd marshal Wil Willemsen: wil.willemsen1@kpnmail.nl.

Bekijk de video hiernaast om te zien wat een marshal zoal doet.